Schoolteam

Directie

 

Secretariaat

Ict-coördinator

Kleuterklassen

Lager onderwijs

 

zorgcoördinator

 

zorgondersteuning

 

kangoeroeklas + Franse initiatie

Kinderverzorgster

lichamelijke opvoeding

 

 

Bijzondere leermeesters

hulpjuffen

onderhouds- en keukenpersoneel

 

Voor- en naschoolse opvang