Schoolteam

 

Directie

 

Secretariaat

Ict-coördinator

zorgcoördinator

Kleuterklassen

Lager onderwijs

 

zorgondersteuning

 

lichamelijke opvoeding

Vrijwilliger

Levensbeschouwelijke vakken

 

Ondersteuningsnetwerk

Logistiek

Voor- en naschoolse opvang 3W+