Schoolteam

Directie

 

Secretariaat

Ict-coördinator

Kleuterklassen

Lager onderwijs

 

zorgcoördinator

 

zorgondersteuning

 

Vrijwiliger

Kinderverzorgster

lichamelijke opvoeding

 

 

Bijzondere leermeesters

Aanvangsbegeleiding

Ondersteuningsnetwerk

Hulpjuffen

onderhouds- en keukenpersoneel

 

Voor- en naschoolse opvang